آپلود عکس ماه محرم-امام حسین – تاسوعا -عاشورا – منتظران ظهور

برچسب: ماه محرم-امام حسین – تاسوعا -عاشورا

0

ماه محرم

عطری که از حوالی پرچم وزیده استما را به سمت مجلس آقا کشیده استاز صحن هر حسینیه تا صحن کربلاصد کوچه بازکنید محرم رسیده است