آپلود عکس ۱۳۹۸-۰۵-۲۶ – منتظران ظهور

بایگانی‌ روزانه: مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

0

ماه محرم

عطری که از حوالی پرچم وزیده استما را به سمت مجلس آقا کشیده استاز صحن هر حسینیه تا صحن کربلاصد کوچه بازکنید محرم رسیده است