آپلود عکس امام حسین (ع) – منتظران ظهور

دسته: امام حسین (ع)

0

ماه محرم

عطری که از حوالی پرچم وزیده استما را به سمت مجلس آقا کشیده استاز صحن هر حسینیه تا صحن کربلاصد کوچه بازکنید محرم رسیده است